Historie

 

Lejren er udgået fra Lejr nr. 7 Caspar Markdaner, Kolding.

 

Lejrforeningen "Danevirke" blev stiftet den 2. november 1989. Foreningen holdt sine møder i logebygningen i Haderslev.

 

Lejren blev institueret den 15. september 1990 og fik sit hjemsted i Haderslev.

 

Lejrens navn Danevirke ("danernes værn") hentyder til det gamle forsvarsværk, voldanlægget mellem Hedeby i øst og Hellingsted i vest. "Dannevirke" ( med to n´er) var desuden navnet på et ugeblad for dansksindede, som fra 1838 blev udgivet i Haderslev af redaktør Peter Chr. Koch.

 

Lejrens segl er et udsnit af et kort fra 1539, tegnet af den svenske biskop Olaus Magnus. Det forestiller en vandstrøm og langs med den forsvarsværket "Monvmentvm Danavirke" med mur og tårn.

 

Lejrens devise:

 

Fra fordums tid, som minde, end du stander, 

dit monument blev vartegn i vort banner. 

At stedse patriarker på vandringsfærden må 

fornemme alle daners rod og retfærds vidsyn få. 

Danevirke, fra dine høje 

skuer nu patriarkers øje 

fredens vej.

...