Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Hans Eriksen Wildfang
  • 74579108

Første høvedsmand

Bjarne Friis Pedersen

Ypperstepræst

Jørgen Viking

Skriftfører

Willy Budde

Regnskabsfører

Erik Sass Hvass

Kasserer

Heino Edelskov

Anden høvedsmand

Orla Hougaard Nøhr

Fungerende ekshovedpatriark

Erik Hummel Iversen

Storrepræsentant

Erik Hummel Iversen

Storrepræsentant

Ebbe Stegemeier Nielsen